Undervisning

Et besøk hos Jødisk museum Trondheim gir elever og studenter muligheten å utforske/oppdage jødisk tro, kultur og historie i Norge. Dette skjer gjennom de ulike undervisningsoppleggene som museet kan tilby. Programmene er tilpasset de ulike målgruppene. Skoleformidlingen for grunnskolen og videregående tar utgangspunkt i kompetansemålene fra K06. Det er mulig å skreddersy innholdet i besøket etter undervisningsstedets ønske.

Undervisningsoppleggene kan ta for se de følgende hovedtemaene:

  • Jødedom- religion og tradisjoner
  • Jødisk historie i Trondheim
  • Norsk-jødisk historie og Holocaust

For mer informasjon ta kontakt med undervisningsansvarlig Lise Rebekka Paltiel på telefon 401 69 801
eller per epost lise.jodiskmuseumtrondheim@gmail.com

 


UNDERVISINGSFILMER

I samarbeid med Jødisk museum i Oslo har vi laget åtte undervisningsfilmer som gir en innføring i hvordan jødiske høytider  og seremonier feires i Norge. Disse filmene er tilgjengelig for skoler som ikke har anledning til å besøke våre to museer. Send en e-post for å få tilgang til filmene: lise.jodiskmuseumtrondheim@gmail.com

 Filmene er laget med støtte fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Kulturrådet.