Månedens gjenstand

MÅNEDENS GJENSTAND APRIL 2016

PB-1110esach er en jødisk festhøytid som i år begynner den 22.april. Sedermåltidet innleder denne høytiden. Pesach minnes slaveriet i Egypt på Moses sin tid, og flukten der ifra. Under måltidet har man ulike symbolske matretter, og leser fra Haggadaen (fortellingen).

Månedens gjenstand i april er et bilde fra sedermåltidet hos familien Abrahamsen i Trondheim i 1926. På dette bildet ser man hele familien Abrahamsen, foreldrene Salomon og Miriam og deres 11 barn. Abel Abrahamsen, som i dag bor i New York var tre år når bildet ble tatt. Han sitter foran på bildet i hvite klær. «Jeg husker kyllingsuppen, hakket lever, gefilte fish og selvfølgelig hjemmelagde matzaboller i suppen. Neste rett var kokt kylling med grønnsaker og til dessert spiste vi kugel. Vi hadde også et hjemmelaget brygg, og oppskriften kom opprinnelig fra min mors hjemby Latzkova. Jeg husker de mange velsignelsene, gjenfortellingen av utvandringen fra Egypt og alle sangene. Far var nøye med å gå gjennom alt i Haggadaen (boken). Jeg var så utslitt at jeg sovnet på sofaen under sangene». Kilde: Jewish life and culture in Norway. Wergeland’s legacy. Utgitt av Abel Abrahamsen 2003.

 

OBJECT OF THE MONTH (APRIL 2016)

Passover is a Jewish holiday, which in 2016 begins April 22nd. The Seder meal opens the holiday.  Passover commemorates the slavery in Egypt at the time of Moses, and the liberation of the Jewish people. During the meal, different symbolic courses are served and the Haggadah is read (the story).

The artefact of the month is a photograph of the Seder meal at the Abrahamsen-family in Trondheim in 1926. The whole family is seated around the table; Salomon and Miriam and their eleven children. Abel Abrahamsen, who today lives in New York, was three years old when the picture was taken. He is seated in the front of the picture, dressed in white. “I remember the chicken soup, chopped liver, gefilte fish, and of course, homemade matzah balls in the soup. The chicken cooked with vegetables, and for dessert, kugel. We also had a homemade brew called mead – the recipe originally came from my mother’s hometown, Latzkova, in Lithuania. I remember the many prayers, the retelling of the exodus from Egypt and all the songs. Father was very meticulous about going through everything on this occasion. I was so tired that I fell asleep on the sofa during the songs”. Source: Jewish life and culture in Norway. Wergeland’s Legacy. Published by Abel Abrahamsen, 2003.

 

MÅNEDENS GJENSTAND MARS 2016

Mars diplom

Sten Idar Paltiel has shown great effort during the annual Cheider skiing competition.

Månedens gjenstand i mars er et diplom tildelt Sten Idar Paltiel i 1964 for sin deltagelse i Cheiderskirennet. Cheider er en religionsskole hvor man lærer om jødisk tro og tradisjoner i tillegg til hebraisk. Samtidig har Cheider vært en arena som har skapt samhold og vennskap. Det årlige Cheiderskirennet i Trondheim begynte i etterkrigstiden, og viser norsk-jødisk identitet som er kjennetegnet av høy grad av tilpassing til norsk kultur og levesett.  Naturen ble tatt i bruk fra første stund jødene kom til byen på 1880-tallet, og ski og friluft sto sentralt. Så vidt man vet var det ingen ordnede Cheiderskirenn i Trondheim før andre verdenskrig, selv om man hadde mye ski-moro i hver familie. I etterkrigstiden ble skirennene holdt på

B-1483

Cheiderskirenn på 1950-tallet

Lian, like ved hyttene til noen av de trønder-jødiske familiene. Siden 1990-tallet flyttet skirennet til Sommersetra og arrangeres i forbindelse med karnevalsfesten Purim, og er en populær aktivitet for hele familien.

 

 

 

 

OBJECT OF THE MONTH (MARCH 2016)

B-2260

Cheider skiing competition 1950s

The artefact of the month is a diploma awarded to Sten Idar Paltiel in 1964 for his participation in the annual Cheider skiing competition (see above). Cheider (“room” in Hebrew) is a traditional school, teaching the basics in Judaism, Hebrew and Jewish traditions. Additionally, Cheider has been an arena facilitating friendship and identity. Jews settling in Norway began shortly after their arrival to head outdoors for recreational purposes. With our present knowledge, the first organised Cheider skiing competitions in the Jewish community in Trondheim were held after the Second World

Cheiderskirenn 2016

Cheider skiing competition, March 2016

War. Nevertheless, through photographs and personal stories we know that most families skied and enjoyed winter sports before the Second World War.  In Trondheim the annual skiing competition was held from the 1950’s at Lian, an area close to where several Jewish families’ owned cabins. From the 1990s the competition was moved to Sommersetra, and was usually held in connection with Purim, the Jewish «carnival» party. The fact that a new tradition was developed, combining skiing with a traditional Jewish holiday, is a good example of the integration process while at the same time keeping Jewish traditions. A perfect example of Norwegian-Jewish identity characterised by a high degree of adaption to Norwegian culture and lifestyle.

 

 

 

 

 

MÅNEDENS GJENSTAND FEBRUAR 2016

B-2156A

Bilde er fra den første synagogen i Trondheim, i St.Jørgensveita 7. Torahdekket henger foran Torahrullene (skapet). Bildet er tatt ca.1920

Månedens gjenstand i februar er et Torahdekke som ble donert til det jødiske miljøet i Trondheim i 1910. Gaven markerte femårsjubileet for byens første synagoge og etableringen av det Mosaiske Trossamfunn i Trondheim. Toradekket ble laget av Bertha Lankelinsky som var medlem av trossamfunnet.

DSC_0110På baksiden har hun har selv brodert inn «Laget av Bertha Lankelinsky 1910». Nederst til venstre er det jødiske året 5670 brodert inn, samme år som dekket ble laget.

Bertha ble født i Karlstad, Sverige i 1881. Hennes foreldre Israel og Sara Lea flyttet fra Polen til Sverige før Bertha ble født. Hun hadde to søsken, Jacob, en musiker, og Isak, en regnskapsfører. Isak var den eneste født i Trondheim, noe som betyr at familien flyttet fra Sverige en gang mellom 1882-1892. Det er for øvrig ikke registrert noe om at familien var medlemmer av trossamfunnet før 1910. Berthas far var registrert handelsmann i Trondheim og Bertha som butikkdame. Familien drev blant annet en periode butikken City A/S Damekonfeksjon. Det er sannsynlig at Berta jobbet i sin fars butikk. I museets arkiv kommer det fram at Bertha forble ugift og døde relativt ung av epilepsi i april 1924.

B-1461
Museet har kun ett bilde av et av familiemedlemmene, Jack Lankelinsky. Han er mannen på andre rad, helt til høyre.

Torahdekket ble funnet under en reparasjon i synagogen rundt 2010.

Dersom noen har bilder eller mer informasjon om familien, ta kontakt med museet.

 

 

 

OBJECT OF THE MONTH (FEBRUARY 2016)

The object of the month is a Torah cupboard cover which was donated in 1910 to the Jewish community in Trondheim to mark the fifth anniversary of the synagogue and founding of the Jewish community. The cover was made by Bertha Lankelinsky, a member of the Jewish community in Trondheim, which can be read from the inscription by Bertha herself on the back of the cover. “Made by Bertha Lankelinsky 1910”. Below on the left, the Jewish year of 5670 is embroidered, the year the cover is made. In the centre of the cover there is a crown with an open cover portrayed, with the inscription “ Cover for (the Torah). From generous (people). In memory of (?)” inside.

Bertha was born in Karlstad, Sweden in the year 1881. Her parents Israel and Sara Lea moved from Poland to Sweden before Bertha was born. She had two siblings, Jacob, a musician, and Isak, an accountant. Isak was the only one born in Trondheim, meaning that the family moved from Sweden sometime between 1882- 1892. There are however no records of them being members of the Jewish community in Trondheim before 1910. Berthas father was registered as a tradesman in Trondheim and Bertha as a shop valet. She was probably, but not possible to validate, an employee at her father’s shop. Archive protocols at the Jewish museum Trondheim tell us that Bertha remained unmarried and died at a relatively young age from epilepsy in April 1924.

The museum has got one picture of one of the family members, Jack Lankelinsky. He is the man of the second row, on the far right.

The Torah cupboard cover was found during rapairs in the synagogue around 2010.

If you have photographs or more information about the Lankelinsky-family, please contact the museum.

 

MÅNEDENS GJENSTAND I JANUAR 2016

Jødisk museum Trondheim er alltid ute etter nye opplysninger om det jødiske livet i Norge. Vi har mange frivillige som hjelper oss med dette, og gjennom disse har vi fått tilgang til dokumenter som har tilhørt tannlegen Hirsch (Herzel) Isaksen.

Hirsch ble født i Trondheim i 1911 av polske foreldre, og utdannet seg til tannlege ved Tannlegehøyskolen i Oslo. Av en søskenflokk på 11 var han den eneste som fikk en akademisk utdannelse, og alle de andre søsknene var med på å betale for denne. Opprinnelig hadde han søkt seg til universitetet i Leipzig, men fordi han ikke var av «arisk opprinnelse» kom han ikke inn.

Avvisning - liten fil

Oversettelse av brevet fra universitet i Leipzig:
«Grunnet Deres forespørsel meddeler vi Dem, at De er påmeldt til preklinisk kurs i vintersemesteret 33/34, forutsatt at De er av arisk opprinnelse. Vi ber De om å gi oss tilbakemelding i tidsrommet 15.-20.7 om De ønsker å beholde registreringen; hvis ja ber vi De om å registrere Dem i tidsrommet fra 27.-30.10 og å være tilstede den 1.11.33 kl. 10 på formiddagen til en førsamtale og tildeling av plass, hvis ikke vil De automatisk miste Deres plass.»

Han startet i stedet på tannlegestudier ved universitetet i Hamburg, men ble etter kort tid tvunget til å slutte. Han returnerte derfor til Norge, og startet studiene på Tannlegehøyskolen i Oslo. Etter utdannelsen dro han tilbake til Trondheim, og startet opp tannlegepraksis i 1940. Da krigen brøt ut fortsatte han driften av tannlegekontoret sitt fram til mars 1942 da han flyktet til Sverige hvor han jobbet som tannlege. I krigens to siste år tjenestegjorde han som tannlege for den norske hæren i Storbritannia. Etter krigen kom han tilbake til Trondheim med sin svenske kone Anna som han hadde møtt i krigsårene. De giftet seg i Sverige i 1944 og sammen fikk de to barn. Han drev tannlegepraksis i Trondheim helt til 1987, de siste tolv årene sammen med sin sønn Rolf som fortsatt driver tannlegekontoret i dag.

Hirsch Isaksen døde i Trondheim i 1990.

 

 

OBJECT OF THE MONTH (JANUARY 2016)

Hirsch Isaksen was born in Trondheim in 1911 by Polish parents, and became a dentist through dentistry studies in Oslo. Originally, he had applied for the Leipzig University but was denied access because he was not of “aryan origin”. Instead, he started at the University of Hamburg, but was shortly after forced to leave the university. He returned to Norway and moved back to Trondheim after finishing his studies in Oslo. In 1940, he started his own dental office in the city and continued the business until March 1942 when he fled to Sweden where he continued to work as a dentist. In the two last years of the war, he served as a dentist in the Norwegian army in Britain. He returned to Trondheim after the war, together with his Swedish wife Anna who he had met during the war. They got married in Sweden in 1944 and together they had two children. Hirsch run his dental office in Trondheim until 1987, the last twelve years together with his son Rolf, who still runs it today.

 

sverige3 Anna f. Fink og Hirsch Isaksen i Sverige under ander verdenskrig.