Nyheter

Jubileumsutstilling- Jødiske fotspor i Trondheim

Den 12.mai fyller Jødisk museum Trondheim 20 år! Siden 1997 har museet formidlet jødisk historie og liv i det nordenfjeldske området. I tidsperioden 12. mai til 12. august vil man på 19 forskjellige plasser i byen finne gjenstander og fotografier fra museets samling. De vil gi et innblikk i en del av Trondheimshistorien som i dag […]


JØDISK MUSEUM TRONDHEIM SØKER MUSEUMSDIREKTØR

Jødisk museum Trondheim har de siste årene hatt en veldig positiv utvikling. For ytterligere å utvikle museet har vi nå behov for en museumsdirektør med engasjement og relevant kompetanse. Takket være økte offentlige tilskudd, herunder over statsbudsjettet, kan vi nå gå løs på nødvendig styrking av organisasjonen, både internt og eksternt i forhold til konsoliderte […]


Nye snublestener 2015

Fredag 5.juni ble det bli lagt ned 17 nye snublestener i Trondheim, og 1 i Orkanger. Snublestener er minnestener for personer som ble ofre for nazismen under andre verdenskrig. Snublestenene, eller «Stolpersteine», er et prosjekt skapt av den tyske kunstneren Gunter Demnig. Gjennom 20 år har han laget forgylte brosten med inngraverte navn på personer […]


Dealing with Diversity

24.mars besøkte 46 polske elever, og elever fra Lundamo ungdomsskole og Levanger VGS Jødisk museum Trondheim, gjennom prosjektet » Dealing with Diversity». Prosjektet er et samarbeid mellom Falstadsenteret og the Museum of the History of Polish Jews i Warszawa, og støttes av norske EØS-midler. For mer informasjon og bilder fra besøket se bloggen til Dealing […]


Jubler for Jødisk museum på statsbudsjettet

 Avtalen om statsbudsjett for 2015 er gladnyheter for Jødisk museum Trondheim. – Museet får nå sin første statlige driftsbevilgning noensinne, noe som er utrolig viktig både for videre drift og anerkjennelsen av museet som institusjon, sier styreleder Frank Jenssen. – En halv million til drift er en betydelig sum når statens bidrag tidligere har vært […]


SNUBLESTEINER 2014

Nye snublesteiner ble lagt i Trondheim den 15.juni på adressene Innherredsveien 9 Josef og Liesbeth Dorothea Grabowski Wesselsgate 5 Robert Savosnick Kjøpmannsgata 40 Henrik Mendelsohn Elgsetergaten 30 b Jacob og Mathilde Dorothea Maliniak Øistens gate 1 Rosa, Leonard Elieser, Harry Samuel, Gerd Gittel Isaksen


SNUBLESTEINER 2013

Nye steiner ble lagt på disse adressene Brattørveita 7 Rosa Kahn Brattørgata 6 Idar Israel Paltiel og Kaja Ruth Paltiel Kjøpmannsgaten 40 Thora Mendelsohn og Aron Mendelsohn Innherredsveien 31 Bertha Pauline Buchmann Wesselsgate 5 Ernst Savosnick Øisteins gt. 1 Isidor Isaksen


ARTIKKEL OM BETZY ROSENBERG

Betzy Rosenberg ble gjemt på Byneset under 2.verdenskrig. Byavisa skrev en artikkel om henne den 9.oktober 2012.Les artikkelen her.