Informasjon til besøkende

Vi tar gjerne imot

  • Skoleklasser og andre undervisingsinstitusjoner
  • Private foreninger
  • Turister
  • Vi tilrettelegger gjerne for personer som vil studere våre arkiver.

Send en e-post til lise.jodiskmuseumtrondheim@gmail.com for å bestille besøk.

Billettpriser
Voksne kr 50
Barn kr 25
Skoleklasser kr 15 per elev

Postadresse: Jødisk Museum Trondheim, Postboks 3563, Hospitalsløkka, 7419 Trondheim