JØDISK MUSEUM TRONDHEIM SØKER MUSEUMSDIREKTØR

Jødisk museum Trondheim har de siste årene hatt en veldig positiv utvikling. For ytterligere å utvikle museet har vi nå behov for en museumsdirektør med engasjement og relevant kompetanse.

Takket være økte offentlige tilskudd, herunder over statsbudsjettet, kan vi nå gå løs på nødvendig styrking av organisasjonen, både internt og eksternt i forhold til konsoliderte museumsenheter, andre relevante museer og organisasjoner. Dette blir en vesentlig oppgave for direktøren, i samarbeid med styret og i tillegg til daglig drift. Museumsdirektør skal både administrere virksomheten og ha ansvaret for faglig utvikling av museet.

Museet har for tiden en fast stilling som museumsformidler og to prosjektstillinger i engasjement.

Ansvarsområder

 • Ansvar for planlegging, organisering og iverksetting av vedtatte strategier og planer, i samarbeid med styret.
 • Ansvar for museets virksomhet og daglige drift.
 • Ansvar for måloppnåelse og at faglige oppgaver ivaretas på en kvalitativ god måte.
 • Ansvar for at museets ressursbruk er i tråd med vedtatt budsjett, mål og strategier.
 • Ansvar for museets arbeidsmiljø, herunder HMS, og personalansvar for museets ansatte.
 • Ansvar for å evaluere museets måloppnåelse og komme med forslag til revideringer av museets mål, strategier og oppgaver.
 • Ansvar for søknader, økonomi, budsjettstyring og årsplaner
 • Ansvar for å videreutvikle og synliggjøre museet som en sterk kultur- og kompetanseinstitusjon, og aktiv samfunnsaktør lokalt og nasjonalt

Kvalifikasjoner

 • God kunnskap og innsikt i museets fagområde. Kjennskap til judaica vil være en fordel.
 • Utdanning på minimum master-/hovedfagsnivå innenfor museumsrelevante fag.
 • Ledererfaring vil bli tillagt vekt.

Personlige egenskaper

 • Målrettet, fleksibel og samfunnsengasjert
 • Nytenkende, kreativ med gode evner til å skape sammen med andre
 • Vilje og evne til å være tilstede i media, delta i offentlig ordskifte o.l.
 • Gode evner til å bygge relasjoner og utvikle nettverk
 • Gode samarbeidsevner, men også evne til selvstendig arbeid og selvledelse
 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet

Stillingen rapporterer til styret. Stillingen er underlagt de til enhver tid gjeldende bestemmelser og avtaler.  Arbeidstakeren plikter å rette seg etter de endringer i denne beskrivelsen som styret fastsetter.

Vi kan tilby 100% stilling. Stillingen lønnes etter avtale, og i henhold til landsoverenskomsten for museene.

Tiltredelse så snart som mulig.

Søknadsfrist: Søndag 20. mars 2016

For mer informasjon, kontakt styrets leder Frank Jenssen (91672830) eller styrets nestleder John Arne Moen (95720395).

Søknad leveres via Finn.no eller per epost: frankjenss1@gmail.com