SNUBLESTEINER 2014

Nye snublesteiner ble lagt i Trondheim den 15.juni på adressene

Innherredsveien 9 Josef og Liesbeth Dorothea Grabowski
Wesselsgate 5 Robert Savosnick
Kjøpmannsgata 40
Henrik Mendelsohn
Elgsetergaten 30 b Jacob og Mathilde Dorothea Maliniak
Øistens gate 1 Rosa, Leonard Elieser, Harry Samuel, Gerd Gittel Isaksen