SNUBLESTEINER 2013

nyheter1

Nye steiner ble lagt på disse adressene

Brattørveita 7 Rosa Kahn
Brattørgata 6 Idar Israel Paltiel og Kaja Ruth Paltiel
Kjøpmannsgaten 40 Thora Mendelsohn og Aron Mendelsohn
Innherredsveien 31 Bertha Pauline Buchmann
Wesselsgate 5 Ernst Savosnick
Øisteins gt. 1 Isidor Isaksen
nyheter2