Jubler for Jødisk museum på statsbudsjettet

 Avtalen om statsbudsjett for 2015 er gladnyheter for Jødisk museum Trondheim. – Museet får nå sin første statlige driftsbevilgning noensinne, noe som er utrolig viktig både for videre drift og anerkjennelsen av museet som institusjon, sier styreleder Frank Jenssen.

– En halv million til drift er en betydelig sum når statens bidrag tidligere har vært null, sier han. Fra før mottar museet driftstilskudd fra Trondheim kommune. Disse midlene har i hovedsak gått til å lønne en museumspedagog slik at skoleklasser og andre kan bruke museet i undervisningssammenheng. Når staten også kommer inn med driftsmidler vil det bli mulig å ha flere tilbud for publikum og utvikle museet videre.

– Vi takker selvsagt samarbeidspartiene på Stortinget, men vi vil også takke alle våre støttespillere i lokalpolitikken i Trondheim og andre som vi vet har stått på og hjulpet oss med dette på ulikt vis, sier Jenssen.

For kontakt: Styreleder Frank Jenssen, tlf. 916 72 830

Om Jødisk museum Trondheim

Jødisk museum Trondheim (JmT) er ett av to jødiske museer i Norge. JmT tar vare på, viderefører og formidler kunnskap om jødisk religion, kultur og historie i Midt- og Nord-Norge.

 Museet ble etablert i 1997 og i flere år bygget opp og drevet som et rent frivillig tiltak i Det Mosaiske Trossamfunns lokaler i Trondheim. I praksis er museet drevet for trossamfundets regning i flere år. Trondheim kommune har siden 2008 gitt støtte til for å sikre museets undervisningstilbud, disse midlene har gått til å lønne pedagog i deltidsstilling. I tillegg mottar museet prosjektmidler fra bl.a. Norsk kulturråd, Trondheim kommunes kulturfond og stiftelsen Fritt Ord.

 Til tross for meget stramme økonomiske rammer er vi stolte av det vi får til, både innen undervisning, formidling og faglig utviklings­arbeid.